HS048 – Lê Hoàng Huy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
048   2008 266/16C Tôn Đản, P8, Q4 Đỗ Thụy Mai Thi  (Mẹ)  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, Phường 9, Quận 4

7