HS047 – Nguyễn Lê Thảo Nguyên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
047  2007 40/40 Nguyễn Khoái, P2, Q4 Nguyễn Văn Trường (Cha)   Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, Phường 9, Quận 4

8