HS047 – Lương Thiên Thy

 

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
047  2008

95/101/5 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Q7

Lưu Gia Liêm (Cha) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Hẻm 76 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4

 6 9.1 8.4 8.7 8.8 Giỏi
 

III/ THƯ CÁM ƠN