HS046 – Nguyễn Thanh Bình

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
046 2004  472/15M Trần Xuân Soạn, Q7 Nguyễn Thị Kim Chi (Bà ngoại)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4   

66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4

8