HS045 – Trương Hoàng Minh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
045 2006 49 Ấp 2, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè  Lê Thị Kim Ngân (Mẹ)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q4

66 Nguyễn Khoái, P.2, Q4

 7