HS043 – Nguyễn Phương Thùy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
043 2008 277/71/41 Bến Vân Đồn, P2, Q4  Hoàng Thị Hội (Bà)  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

7