HS042 – Nguyễn Hoàng Thanh Trang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
042 2008 231/7A Tôn Thất Thuyết, P3,Q4 Mẹ: Hồng Thị Ánh Sương    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Quang Trung

209 đường 14, P3, Q4

 7