HS041 – Phạm Hồng Ngọc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
041 2008 266/2/5 Tôn Đản, P8,Q4  Tạ Hồng Ánh  (Mẹ)  Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q4

 7  
  Chi phí năm học:
–