HS038 – Nguyễn Thị Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
038 2006 Nhà không số, Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A, Khu phố 2, P.Tân Phú, Q7 Lê Văn Ly (Cha)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

727/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q7

8