HS037 – Nguyễn Hoàng Linh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
037 2004 994A/122 Huỳnh Tấn Phát, P Tân Phú, Q7 Nguyễn Thị Hồng Vân (Mẹ)    Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền

66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7

8