HS035 – Trần Tri Ân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 035 2007 205-52 Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Q7 Trần Thị Đẹp (Bà Ngoại) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Tăng Bạt Hổ,

Hẽm 76 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4

 6