HS034 – Nguyễn Hữu Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
034 2007 Nhà không số- Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A,KP2, P Tân Phú, Q7 Nguyễn Hữu Bửu (Ông Nội)   Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền 

66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7

8