HS032 – Võ Minh Huy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 032 2006

193/1B5, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Hưng, Q7

Nguyễn Bá Lộc (Cha nuôi) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 

66 Nguyễn Khoái, Phường 2, Q4

6  7.3 6.7 5.8 8.3 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CÁM ƠN