HS032 – Võ Minh Huy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 032 2006

193/1B5, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Hưng, Q7

Nguyễn Bá Lộc (Cha nuôi) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 – 66 Nguyễn Khoái, Phường 2, Q4 6