HS030 – Bùi Minh Mẫn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 030 2003 1G, đường số 4, P. Bình Thuận, Q.7 Bùi Kim Yến (Mẹ) Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

10