HS029 – Quách Thiên Phát

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
029  2001 301/31/8C Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7  Mẹ: Bành Lý Quyên  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4

66 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

11