HS028 – Nguyễn Tấn Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 028 2006 1549/22/3 Huỳnh Tấn Phát, KP1, P. Phú Mỹ, Q.7 Đặng Thị Xuân Thu (mẹ) Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q7

8