HS027 – Hoàng Ngọc Bình Minh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
027  2005 240/6A Nguyễn Văn Quỳ, Q.7 Mẹ: Trần Thị Thắm   Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7

 10 6.2   5.8 6.4 6.7  Trung bình
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN