HS023 – Nguyễn Văn Dương

z744688415537_96aea868d8db1c7f375e1925fb72fc1c

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
023 2005 156/46C4 Nguyễn Thị Thập, KP4A, Tổ 39, P Bình Thuận, Q7. Nguyễn Văn Út (Cha)   Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền

66 Đường số 1, P.Bình Thuận, Quận 7

9