HS022 – Nguyễn Thành Hưởng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
022 2009

82 đường 43, P. Tân Quy,

  Ông Bùi Văn

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái, P2, Q4

6