HS022 – Nguyễn Thành Hưởng

 

z2040129309801_7715bddbc09aba675caa0643a105af89

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
022 2009

82 đường 43, P. Tân Quy,

  Ông Bùi Văn

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Huệ

 

42 Nguyễn Khoái, P2, Q4

6 8.9  8.5 9.1 9.2 Giỏi
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CÁM ƠN