HS021 – Phạm Huy Hoàng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
 021 2006 266/2/5 Tôn Đản, P8,Q4 Mẹ: Tạ Hồng Ánh  Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q4 9  8.2 7.6 5.9 8.1 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN