HS021 – Phạm Huy Hoàng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
 021 2006 266/2/5 Tôn Đản, P8,Q4 Mẹ: Tạ Hồng Ánh  Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh  Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q4

9