HS020 – Phan Văn Tâm

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52  Lê Văn Lương, Q7 Phan Văn Cường (Cha)  Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4

9