HS020 – Phan Văn Tâm

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52  Lê Văn Lương, Q7 Phan Văn Cường (Cha)  Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng 129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4 9 7.6  6.7 5.5 8.2 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN