HS019 – Lê Nguyễn Kim Ngọc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
019 2012 97/19 Chuyên Dùng Chính, P. Phú Mỹ, Q7 Thùy Trang (Cô) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Phú Mỹ

76/5 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q7

 3