HS019 – Lê Nguyễn Kim Ngọc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
019 2012 97/19 Chuyên Dùng Chính, P. Phú Mỹ, Q7 Thùy Trang (Cô) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Phú Mỹ76/5 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q7  3  9.0 7.0 9.0   Khá
 Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN