HS018 – Nguyễn Minh Nhật

 

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
018 2004 209/42B Tôn Thất Thuyết, P.3, Q4 Nguyễn Thị Tánh (Mẹ) Cô Thanh Phượng-Cô Thúy Loan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q4

66 Nguyễn Khoái, P.2, Q4

9  7.7 6.9 6.6 7.9 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN