HS018 – Nguyễn Minh Nhật

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
018 2004 209/42B Tôn Thất Thuyết, P.3, Q4 Nguyễn Thị Tánh (Mẹ) Cô Thanh Phượng-Cô Thúy Loan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q4

66 Nguyễn Khoái, P.2, Q4

9