HS013 – Huỳnh Phúc Khang

z744688424711_784ebfa1306eb1f14ea4538f0f77ba27

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
013 2008 148 Bến Vân Đồn, P.6, Q4  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo    Ông Bà CHỨC-LOAN

aII/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7

7 6.2 6.3 4.3 6.2 Trung Bình
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN