HS012 – Trần Thanh Thiện

z741880571449_04275d64a812b8acce96f59f60018db1

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
012 2005 1549/22/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7 Đỗ Thị Mỹ Hằng (Mẹ)   Ông Bà Phú Lộc-Ngọc Lan

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh

500 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q7

10           
  
 

III/ THƯ CẢM ƠN