HS011 – Đoàn Minh Thiện

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
011 2004 Khu nhà trọ Hẽm 1333, Huỳnh Tấn Phát,  Q7 Đoàn Văn Quang (Cha)  Ông Lê Trọng Nhi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh

500 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q7

10           
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN