HS007 – Lê Văn Biển

7

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
007 2008 C4 Cầu Xóm Củi, Nguyễn Văn Linh, Quận 8 Lê Văn Gần (Cha) Cô Vũ Thị Phương Mai

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Thái Bình

Số 2 KDC Xã Bình Hưng-Bình Chánh

6