HS006 – Nguyễn Thị Bích Liên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
006 1997  104 Lý Phục Man, Quận 7 Lê Thị Hội (Bà Ngoại) Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

10 8.9 8.3 8.1 8.6 Giỏi
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN