HS005 – Phạm Tấn Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2003

2759/999 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Quận 7

  Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7

12