HS005 – Phạm Tấn Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2003

2759/999 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Quận 7

 Phạm Thị Thanh Hồng (Mẹ) Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

 

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7

12 8.8 6.9 8 8.5 Giỏi
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN