HS004 – Lê Thị Ngọc Muội

Muội

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
004 2003 279/17/2/21 Lâm Văn Bền, P. Bình Thuận, Q7 Trương Thị Út (Mẹ)   Ông Bà Trần Văn Châu

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập 2020 – 2021
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

 

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

11 6.2  6.6 5.9 7.6 Khá
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN