HS002 – Cao Ngọc Hiền

z741855346394_cebd50f2040f9595de210590013bc274

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7 Cao Mỹ Huệ (Mẹ)    Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục  Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

 11  5.7 7.5 4.9 7.0 Trung Bình
Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng

(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN