HS074 – Phan Công Bằng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
074 2002 18/5 Khu phố 5 (hẻm 2106) Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè   Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường  Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Số 2, Đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Sinh viên năm I          
   Chi phí năm học:
– Tổng chi phí cho 79 học sinh Năm học 2020-2021:  513,552,000 đồng
(Thấp nhất là 3,663,000 đồng (Lớp 8)  –  Cao nhất là 20,563,000 đồng (Đại học))
=> Bình quân: 6,500,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CÁM ƠN