HS020 – Phan Văn Tâm

 

z744688413992_36f9ab51a5398a08f4f5e5f77dc46a03

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52  Lê Văn Lương, Q7 Phan Văn Cường (Cha)  Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4

8 7.5 7.1 6.9 8.2 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

     

III/ THƯ CẢM ƠN