HS075 – Phạm Minh Hiền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
075 2004 37/9 Tổ 3 (Hẻm 1632), KP4, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. HCM Mẹ: Trịnh Thị Lang Anh Phan Đỗ Hoài Nghĩa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

10 9.0 6.4 6.1 8.1 Khá
   Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
 

III/ THƯ CẢM ƠN