HS074 – Phan Công Bằng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
074 2002 18/5 Khu phố 5 (hẻm 2106) Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè Cô Ngọc Trâm

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

12 8.2 6 7.1 7.6 Khá
   Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

  

III/ THƯ CẢM ƠN