HS073 – Trần Lê Hoài Thương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
073 2004 2/14 Ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè Mẹ Lê Thị Liên Cô Nancy Nguyễn – Cô Nguyễn Thị Hồng Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung học phổ thông Ngô Quyền

(1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh)

10 8.9 7.4 7.6 8.6 Giỏi
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

  

III/ THƯ CẢM ƠN