HS072 – Trương Ngọc Yến

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
072 1999 21/8A Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7 Mẹ: Trang Thị Mai Cô Nhật Lệ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

12   8.6 7.3 9 7.6 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

    

III/ THƯ CẢM ƠN