HS068 – Đỗ Hoàng Minh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
068 2002 37 Đường 19, P Tân Quy, Q7 Cha: Đỗ Văn Lanh Mẹ: Nguyễn Thị Sinh Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7 27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7 12   7.2 6.3 6.7 Khá
 Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
  

III/ THƯ CẢM ƠN