HS066 – Lê Ngọc Tuyết

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
066 1998 675/56 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Q7 Cha: Lê Văn Út Cô Nguyễn Thị Trang Đài

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM 33 Vĩnh Viễn, P2, Q10  Năm 2   
 Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
 

III/ THƯ CẢM ƠN