HS059 – Lê Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
059  2006  315 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7 Ngô Thị Thanh Thúy (Mẹ) Cô Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7  8   9.2 7.6 8.5 8.9 Giỏi
 Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
   

III/ THƯ CẢM ƠN