HS058 – Trương Tấn Phát

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
058  2001 803/58/1H  Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7 Nguyễn Thị Đẹp (Mẹ)   Cô Phương Mai

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè

 10 5.7 7.8 6.6 7.4 Khá
   Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN