HS057 – Lê Khánh Toàn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
057   2004 14B Bùi Văn Ba, Quận 7 Ngô Thị Thìn (Bà Nội)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7 

 8 4.2 4.8 6.9 7 Yếu
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

   

III/ THƯ CẢM ƠN