HS055 – Nguyễn Thị Trâm Như

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
055  2005  6/5 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q7 (hẽm 710) Nguyễn Văn Thanh (Ba)   Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7

 9  8.2 7.6 6.3 8.5 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

  

III/ THƯ CẢM ƠN