HS052- Nguyễn Thị Ngọc Hân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
052 2001  Nhà 20/4 hẻm 458 Lý Phục Man, Q7 Nguyễn Thị Kim Hồng Ngọc (Mẹ)   Bà Yen Lam

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7 

 10   8.1 8.2 7 8.3  Giỏi
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

  

III/ THƯ CẢM ƠN