HS034 – Nguyễn Hữu Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
034 2007 Nhà không số- Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A,KP2, P Tân Phú, Q7 Nguyễn Hữu Bửu (Ông Nội)   Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền 

66 đường số 1, P. Bình Thuận, Quận 7

7 8.3 6.1 5.4 8 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

 III/ THƯ CÁM ƠN