HS032 – Nguyễn Hữu Vinh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
032 1999 38, Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4 Cha Nguyễn Hữu Thành Ông Bà Nguyễn Đình Cận

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 27/3 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7  12   6.3 6.6 7.8 6.7 Khá
Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
    

III/ THƯ CẢM ƠN