HS030 – Dương Thị Bé Vàng

8242017115635

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
030 2005 994A/41 Huỳnh Tấn Phát KP4, P. Tân Phú, Quận 7 Tăng Thị Dọc (Bà Ngoại)   Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7

6 6.6 8.3 8.4 8.7 Giỏi
   Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

  

III/ THƯ CẢM ƠN