HS027 – Hoàng Ngọc Bình Minh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
027  2005 240/6A Nguyễn Văn Quỳ, Q.7 Mẹ: Trần Thị Thắm   Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, P. Phú Mỹ, Q7

 9  9.4 7.4  8.4  8.6  Giỏi 
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
  

III/ THƯ CẢM ƠN