HS016 – Nguyễn Tuấn Tú

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
016 2002 243/37/29 Hoàng Diệu, P8, Quận 4 Nguyễn Thị Sáu (Mẹ)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Số 2 Bến Vân Đồn, P.12, Quận 4

12 7.6 7.5 6 8.2 Khá
  Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học
 

    

III/ THƯ CẢM ƠN