HS015 – Lê Nguyễn Phương Quyên

       

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
015 1999 Nhà không số, hẻm 180 Bùi Văn Ba,P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2019-2020
Toán Văn Vật Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4

64 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh

12 9.4 8.3 8.8 9.4 Giỏi
Chi phí năm học:
-Tổng chi phí cho 78 học sinh Năm học 2019-2020: 449,494,000 đồng
(Thấp nhất là 3,315,000 đồng (Lớp 6)  – Cao nhất là 13,219,000 đồng (Lớp 12)
-> Bình quân: 5,762,000 đồng/1 học sinh/ 1 năm học

III/ THƯ CẢM ƠN